??xml version="1.0" encoding="utf-8"?> _光栅_栅_球栅_电子_l对值光栅尺-q州信和光栅数显有限公司---最C?/title> <link><![CDATA[http://www.crunchbirdstudios.com/cn/menu_52.htm?menuid=36]]></link> <description>最C品|q州信和光栅数显有限公司是一家专业出售、维修和攚w各U数昄公司Q公司经营的主要产品有:光栅、球栅尺、磁栅尺、电子尺、安全光q等Q公司还受理很多包括光栅维修在内的各种数显l修业务。公怸务遍及全国,在全国各地均有售后服务站Q均可提供上门服务,Ƣ迎大家来电咨询Q?3814988065Q谢先生Q!</description> <language>zh-cn</language> <generator>http://www.crunchbirdstudios.com/cn/rss/rss_menu_52.xml</generator> <copyright><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-family: ?hu)?"><br/></span><div><a target="_blank">苏ICP?9064037?/a></div><div><br/></div><div><img title="QQ20161122-0.png" alt="QQ20161122-0.png" src="/upload/ueditor/image/20161122/14798138415724500.png"/></div><div>|站Q华h?/div></div><div></div>]]></copyright> <pubDate>周五, 21 6?2024 09:49:20 +0800</pubDate> <lastBuildDate>周五, 21 6?2024 09:49:20 +0800</lastBuildDate> <category>最C?/category> <image> <url>http://www.crunchbirdstudios.com/upload/weblogo/2019110723111090.png</url> <title>光栅_栅_球栅_电子_l对值光栅尺-q州信和光栅数显有限公司 信和单u数显?/title> <link><![CDATA[http://www.crunchbirdstudios.com/cn/menu_52/11.htm]]></link> <author>38201611162004</author> <category>信和光栅?/category> <pubDate>周三, 16 11?2016 20:04:38 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.crunchbirdstudios.com/cn/menu_52/11.htm" target="_blank"><img src="http://www.crunchbirdstudios.com/upload/menu_52/2016111620052659.jpg" border="0" alt="信和单u数显? /></a><br/><p>产品概况Q?/p><p>SDS3体积最,SDS3pd是专为单轴测量的客户而设计的Q具体有很强的用功能?/p><p>基本功能Q?/p><p><br/></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%"><tbody><tr class="firstRow"><td width="139"><p>公制/英制转换</p></td><td width="139"><p>l对/相对转换</p></td></tr><tr><td width="139"><p>U性误?/p></td><td width="139"><p>分中功能</p></td></tr><tr><td width="139"><p>归零</p></td><td width="139"><p>l对零参考点</p></td></tr><tr><td width="139"><p>分L率设|?/p></td><td width="139"><p>床L动功?/p></td></tr><tr><td width="139"><p>?直径转换</p></td><td width="139"><p>掉电记忆</p></td></tr><tr><td width="139"><p>高度(g)功?/p></td><td width="139"><br/></td></tr></tbody></table><p><br/></p>]]></description> </item> <item> <title>英国球栅?/title> <link><![CDATA[http://www.crunchbirdstudios.com/cn/menu_52/10.htm]]></link> <author>NEWALL球栅?/author> <category>球栅?/category> <pubDate>周六, 12 11?2016 17:33:00 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.crunchbirdstudios.com/cn/menu_52/10.htm" target="_blank"><img src="http://www.crunchbirdstudios.com/upload/menu_52/q_18.jpg" border="0" alt="英国球栅? /></a><br/><p style="line-height: 24px"><strong><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">什么是球栅?/span></strong> </p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  球栅(又叫球感、又有称球同步器的)是目前国际上最C代长度测量传感器Q他适用于各U机床的加工量。他的优ҎQ?/span></p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  Q?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">1</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">Q采用全密封l构Q球栅尺的高_ֺ钢球和线圈均被完全密闭,可以在水中或油中工作?/span></p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  Q?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">2</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">Q尺体ؓ金属l构Q保护良好,不会因冷却水、冷却液、金属粉末或土{的影响而污损,抗污染能力强?/span></p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  Q?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">3</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">Q壳体刚性强、密好Q即使用h枪清z机床时Q直接喷到球栅Z不会被损坏?/span></p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  Q?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">4</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">Q基准钢球的U胀pL与钢铁相同,对R间温度变化不敏感?/span></p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  Q?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">5</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">Q能在强场和强辐射条g下工作,可用于原子反应堆?/span></p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  Q?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">6</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">Q耐振动、安装简ѝ不用日常维护等优点?/span></p><p style="line-height: 24px"><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">  球栅是国际九十q代产品Q原产地国。它是利用导介质量的变化实现电?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">/</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">电转换。球栅尺的尺w是由高{q口无缝钢管和若q个_֯钢球密闭l合而成。它由感应器产生的电切割钢中的精密球Q把它分割成</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">2450</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">份而每?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">5μ</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">。由于球栅尺是密闭结构,所以它最大优Ҏ不怕a、水、灰,整体可做到</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">8</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">c뀁拼接可?/span><span style="font-family: Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px">30</span><span style="font-family: ?hu)?letter-spacing: 1px">c뀂而且使用寿命ѝ安装简单、环境要求低?/span></p><div><br/></div>]]></description> </item> <item> <title>英国b60数显?/title> <link><![CDATA[http://www.crunchbirdstudios.com/cn/menu_52/8.htm]]></link> <author>B60数显?/author> <category>最C?/category> <pubDate>周四, 12 12?2013 17:32:09 +0800</pubDate> <description><![CDATA[ <a href="http://www.crunchbirdstudios.com/cn/menu_52/8.htm" target="_blank"><img src="http://www.crunchbirdstudios.com/upload/menu_52/q_14.jpg" border="0" alt="英国b60数显? /></a><br/><p style="margin: 0 10px 0 20px;text-indent: 71px"><span style="font-size:24px;font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">B60</span><span style="font-size:24px;font-family:?hu)?color:#111111">数显表,</span><span style="font-size:24px;font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">B60</span><span style="font-size:24px;font-family:?hu)?color:#111111">球栅数显?/span></p><p><span style="font-size:12px;font-family:?hu)?color:white">详细信息</span></p><p style="line-height: 22px"><span style=";font-family: ?hu)?color:#111111">品牌</span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:NEWALL </span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">型号</span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:B60 </span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">cd</span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:</span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">拉杆式电子尺</span> <span style=";font-family:?hu)?color:#111111">量范围</span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:30M </span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">_ֺ</span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:0.01 </span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">解析?/span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:0.005 </span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">重量</span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:20</span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">Q?/span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">kg</span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">Q?/span> <span style=";font-family:?hu)?color:#111111">寸</span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">:130*65*29</span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">Q?/span><span style=";font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">mm</span><span style=";font-family:?hu)?color:#111111">Q?/span></p><p style="line-height: 22px"><span style="font-size:18px;font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">NEWALL B60</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">镗床数显?/span> <span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">现货供应Q五q保?/span></p><p style="line-height: 22px"><span style="font-size:18px;font-family:'Arial','sans-serif';color:#111111">B60</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">数显表系列(镗床、R床、龙门铣床、立车可选用Q?/span></p><p style="line-height: 22px"><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">B60</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">适用于环境恶劣的工业现场Q通用l济型数显表。分两u和三轴?/span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">产品Ҏ?/span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">l对坐标</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">/</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">相对坐标</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">?/span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">/</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">英制转换</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">q零报警</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">/</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">|数功能</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">数据记忆</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">数据保持功能</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">半径</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">/</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">直径方式</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">分中功能</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">讄参考点</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">U性误差补?/span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">参数备䆾</span></p><p style="line-height: 22px"><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">车床模式</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">:</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">预设</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">99</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">l刀?/span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">铣床模式</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">:</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">分度?/span> <span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">Q?/span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">PCD</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">Q?/span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111"><br/> </span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">轴分辨率可选睡眠模?/span></p><p style="line-height: 22px"><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">球栅全国销售热U:</span><span style="font-size:18px;font-family:'Verdana','sans-serif';color:#111111">13814988065</span><span style="font-size:18px;font-family:?hu)?color:#111111">谢先?/span></p><p> </p><div><br/></div>]]></description> </item> <item> <title>SINO信和光栅数头 KA-300.KA-600 最C?/category> 周四, 12 12?2013 17:31:06 +0800 SINO信和光栅数头

KApd光栅,l过严格的质量检验,q用最先进的动态激光测量AҎ一把尺q行准确度的(g),q有检验证书?br/> KA-200、KA-300、KA-500、KA-600、KA-700、KA-800M

KAQ?00是用量最多的光栅?TTL电^)QKA-200、KA-500型薄尺Q(分别?6*16mm?0*18mmQ?Z些位|限H的地方及专用测量A器的安装提供方便QKAQ?00是一U专为液?a target="_blank">讑֤及位|极隑֮装而设计的产品QKA-800M是专为接长而设计的最C品,长度可达100mQ它的出玎ͼ拓宽数显装|的使用领域?/span>

KAQ?00有效量程70mmQ?70mmQKAQ?00有效量程70mmQ?020mmQKAQ?00有效量程70mmQ?70mmQKAQ?00有效量程1000mmQ?000mmQKAQ?00有效量程170mmQ?240mmQKAQ?00M有效量程3000mmQ?00000mm, KAQ?00有效量程50mm, KA-NC100有效量程30mmQ?000mm, KAQNC1000有效量程1000mmQ?000mm
 另外可提供一pd完整的能满各种机床安装?a target="_blank">五金附gQ给安装带来极大方便?nbsp;

KAQ?/span>300是用量最多的光栅?/span>(TTL电^KApd光栅,l过严格的质量检验,q用最先进的动态激光测量AҎ一把尺q行准确度的(g),q有检验证书?/span> KAQ?/span>300有效量程70mmQ?/span>1020mmQ输Z号ؓTTL电^Q密保护达?/span>IP53U,分L率ؓ0.5/1/5μ,最大移动速度每分钟可?/span>60m.

 信和光栅,以优质的产品跟服务,一定是您理想的选择对象Q?/span> KAQ?/span>200有效量程70mmQ?/span>270mmQ?/span>KA-200?/span>KA-500型薄尺Q(分别?/span>16*16mm?/span>20*18mmQ?/span>,Z些位|限H的地方及专用测量A器的安装提供方便

输出信号?/span>TTL电^Q密保护达?/span>IP53U,分L率ؓ0.5/1/5μ,最大移动速度每分钟可?/span>60m?/span>

13814988065多功能液晶球栅表

?/span>数显表坐标u每u可达100炚wU性补偿,从而大q度提升量_ֺ?br/>?/span>采用32位CPU计算机技术,使数显表处理速度更快更稳定及功能更强大?br/>?/span>数显表采用铸造的铝合金外I能有效的抉|늣q扰、散热效果比较好、不怕强烈撞击,有效保护电子U\q稳q作?br/>?/span>全系列数显表的电子元件全部采用世界顶U芯片元Ӟ保证计数更稳定、抗q扰能力强、用寿命长?br/>?/span>数显表操作面杉K用双?M面板Q坚用、理Z用寿命可?00万次?br/>?/span>数显表具有更多h性化设计功能Q掉电记忆无需甉|Q也能长辑֍q记忆当前位|?br/>?/span>采用DC-15V高稳定电源输入,从而达到安全稳定用及能耗更底?br/>?/span>薄式设计,体积更小更方便用?/p>]]> a级黄韩国在线观看免费_思思99re5国产在线播放_交换的一天中文版中字版_一女多男粗暴的纯肉视频